możliwości indywidualizacji projektu (zakres możliwych zmian) i rzeczy, których zmienić nie można

Dlaczego taka zakładka?

Jesteśmy przyzwyczajeni do praktycznie dowolnego przerabiania projektów, które się zakupi i inwestorom wydaje się to naturalne. Tak jednak nie jest. Dlatego ściśle określamy możliwe zmiany.

Robimy to, by zmiany, które wydają się inwestorom nieistotne nie zniszczyły projektu, bo to co wydaje się czasem niewprawnym okiem nieistotne pociąga bardzo często za sobą całą masę konsekwencji, które całkowicie potrafią zniszczyć budynek.

Dlatego, aby ustrzec inwestora przed tym i zapobiec powstawaniu słabych budynków, określamy tu zakres zmian i możliwości indywidualizacji. Wszelkie inne modyfikacje, oprócz tych określonych wymagają odrębnych uzgodnień z głównym projektantem budynku (czyli z nami).


To prawda, że kiedyś budowano wg. jednego projektu - do tego bardzo prostego (prosty rzut, jakiś prosty przekrój) często bardzo dobre domy (wg. jednego projektu, a często różniące się nawet znacznie od siebie).
Według prostego projektu, który wielu rzeczy nie określał budowano nawet dość skomplikowane bardzo dobre kamienice i większe budynki. Ale dziś te procesy uległy zmianom, a to co nie jest ściśle określone, czy zaprojektowane (brak zestawienia stolarki, czy szczegółowego rozwiązania schodów) zazwyczaj owocuje niewłaściwym, czy niepasującym rozwiązaniem.

Być może dzieje się tak z powodu obfitości rozwiązań i materiałów, a z drugiej strony może z pewnej mechaniczności wytwarzania i standaryzacji.
Może też kiedyś ludzie żyli bliżej rzemiosła na co dzień, lepiej je rozumieli i smakowali. Zyli tez blizej natury i przyrody, ktora jest piekna i uwrazliwia na piekno.
Sztuka budowania była bardziej związana z regionem, a sposoby wykonania, ścisłe reguły wytwarzania i budowania były przekazywane z ojca na syna. Panowała wysoka dyscyplina w tym względzie (że dom robi się w ten, a nie inny sposób).

Dziś kiedy mamy dostęp do rozwiązań całego świata, razem z możliwościami pojawia się też w architekturze niebezpieczeństwo chaotycznego niepasującego do siebie i otoczenia mieszania rozwiązań, koktajlu. Tak więc właściwy wybór rozwiązań i sposobów ich realizacji spoczywa dziś na projektancie.

A w budynkach wszystko powinno być zrobione dobrze. La Corbusier napisał "detail and the whole is the same". Staramy się więc pogodzić dwie ważne rzeczy, dać użytkownikowi i mieszkańcowi możliwość wykreowania swojej indywidualnej przestrzeni i indywidualizacji, bez szkody dla jakości budynku.MOŻLIWE ZMIANY W PROJEKCIE GOTOWYM

Etapowanie 
Projekt można budować etapami, rozbudowywać w miarę wzrostu zapotrzebowania na powierzchnię lub zbudować tylko tą część, która najbardziej nam odpowiada powierzchniowo i funkcjonalnie.
Dom można więc poniekąd budować na metry;). W zakładce po prawej "rzuty, elewacje i opis projektu", jest pokazany podział i konfiguracje w jakich budynek można budować.


Lustro
Układ rzutu przedstawiony w zakładce  "rzuty, elewacje i opis projektu" jest optymalny dla orientacji kiedy od strony szczytu, którym ustawiamy budynek do ulicy jest geograficzna północ lub zachód. W dwóch pozostałych wypadkach ze względu na optymalne wykorzystanie energii słonecznej oraz właściwy klimat i doświetlenie wnętrz budynek powinien być budowany wg rzutu lustrzanego względem osi podłużnej budynku.Układ wnętrz:
- Możliwość likwidacji ścianki pomiędzy kuchnią oraz pomieszczeniem pomocniczym i powiększenie w ten sposób kuchni.
- Możliwość podpiwniczenia części środkowej (rozwiązanie jak w projekcie konkursowym - zobacz na (www.vanczok.pl). W tym przypadku możliwość likwidacji kotłowni w podstawowej bryle budynku.
- Jeśli część "C" domu (część z wycugiem) w całości byłaby jednym niezależnym mieszkaniem dwukondygnacyjnym to dopuszcza się umieszczenie schodów do komunikacji na poziomach budynku "C" (wewnątrz budynku "C").
- Możliwość dodatkowego podziału kondygnacji poddasza, (np. w taki sposób w jaki zaznaczony jest ten podział przerywaną linią na rys. rzutu).


Konstrukcja i ściany działowe:
- Istnieje możliwość zastosowania innych stropów spełniających wymagania konstrukcyjne niż te zastosowane w projekcie.
- Istnieje możliwość zastosowania innego materiału na ściany nośne pod warunkiem spełniania przez niego wymagań konstrukcyjnych.
- Możliwość zastosowania innego materiału na wykonanie ścianek działowych.
- Możliwość zastosowania innego materiału wykończenia posadzek.
- Możliwość innych grubości i innych materiałów termoizolacyjnych pod warunkiem zachowania wymogów normatywnych i zasad zawartych w projekcie.
- Możliwość nie robienia pełnego deskowania przy niektórych rodzajach przekryć (wg rysunków detalu).


Lukarny:
- Możliwe wykonanie domu bez lukarn (z oknami dachowymi), jak na rys elewacji Ea.*, kosztem zmniejszenia kubatur łazienek.Elewacja:
Oprócz zaprojektowanego pokrycia z płyt włókno-cementowych całego budynku, możliwe jest wykonanie pokrycia w innych wersjach materiałowych i kolorystyce (jednak jest to kolorystyka jednolita, określona i zaprojektowana, a nie dowolna). Kolorystyka musi zależeć również od otoczenia, działki, na której chcemy postawić budynek, musi zależeć od innych budynków w jej otoczeniu, ich charakteru, historii i materiałów. Opcje te przewidują:
  • Pokrycie w całości (dach i ściana) jednym materiałem:
- płyty włókno-cementowe o różnej kolorystyce na całości domu
- łupek (wg systemu producenta), wg dostarczanego rys. detalu
- niektóre rodzaje dachówki (wg systemów producenta), wg dostarczanego rys. detalu
- blacha, wg dostarczanego rys. detalu
  •  Ścianka elewacyjna z betonu architektonicznego, dach z blachy tytanowo-cynkowej (wizualizacja wkrótce), wykonanie wg. rys. detalu.


Ewentualne inne materiały do uzgodnienia z głównym projektantem (musi to być ściśle zaprojektowany i uzgodniony zestaw). 


Okna:
- W miejscach fixów możliwe jest zastosowanie okien otwieranych pod warunkiem, nie wprowadzania w nich dodatkowych podziałów.Instalacje:
- Dopuszcza się różne rodzaje pieców i instalacji grzewczych.
- Dopuszcza się użycie różnych materiałów na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.. W przypadku wykonania instalacji solarnej, kolektory umieszczać w miejscach oznaczonych na rys. elewacji.
- Dopuszcza się zastosowanie grzejników konwektorowych lub innych niskich grzejników w miejscach zaprojektowanych grzejników kanałowych, w takim wypadku niskie grzejniki zastosowane przed fixami będą stanowić naturalne odbijacze.
- Możliwa do zastosowania wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. 


Materiały wykończeniowe:
- W przypadku inwestorów indywidualnych dopuszcza się zastosowanie innych materiałów wykończeniowych wewnętrznych.UWAGA !!! 
Nie dopuszcza się zmian żadnych zasad zawartych w projekcie:
- niewystające okapy
- stolarka, duże przeszklenia (bez podziałów itp.)
Rozwiązania te wymagają wysokiej klasy detalu, i wysokiej jakości wykończenia.
Ale region dumny był zawsze ze swoich rzemieślników i fachowców, dlatego możemy stawiać im wyzwania w postaci dobrze zrobionego detalu, z którego będziemy mogli być dumni.


Budynek modelowy, sponsorowany przez instytucję czy samorząd powinien on być wykonany łącznie z materiałami wykończeniowymi, rozwiązaniami posadzek itp. określonymi w projekcie (ściśle wg projektu), gdyż on będzie kreował markę i stanowił reklamę dla współczesnego budowania w nawiązaniu do tradycji i tożsamości przestrzennej. Dlatego wszystko w budynku tym musi być dobre i zaprojektowane.Jest to szczególnie ważne, bo jeden zły dom pokazywany jako modelowy, uśmierci bardzo szybko jak najbardziej dobrą ideę. Z tego też powodu konieczny jest przy takim modelowym budynku nadzór autorski.Czytaliśmy w prasie, iż projekt ten będzie budowany tylko z materiałów regionalnych - to piękna idea, zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju i ekologią. Nie trzeba transportować materiałów, wykorzystuje się miejscowy surowiec, wzrasta miejscowe rzemiosło.

Ale nie może to pójść w kierunku budowania domu ze zlepków tego, co poszczególni producenci zachcą ofiarować.

Co znaczy opolski materiał? Betonowa płyta wytwarzana poza regionem z cementu, z którego zawsze słynął region i która mogłaby być również w przyszłości produkowana na miejscu i wspierać tą słynną w regionie gałąź przemysłu, czy np. jakiś sztuczny materiał, który nie jest i nie był materiałem regionalnym, nie ma też jakości, którą należałoby promować, a jest produkowany od bardzo krótkiego okresu w regionie.
 
Nie da się zbudować dobrego domu jeśli wyjdziemy z założenia, że to ma być w całości mix tego, co dane firmy dadzą jako "gratis", bo czasem takie połączenia mogą stać się symbolem imitacji i tandety.
Natomiast projekt z dobrych i osadzonych w klimacie i tradycji, a także nowoczesnych materiałów będzie definiował rozwój tych branż w regionie i jest to jak najbardziej słuszne założenie.

Nie da się też wszystkich domów budować wg jednego projektu, ten projekt jest projektem dla ludzi, którym zastosowane rozwiązania odpowiadają. Może rzeczywiście wiele takich domów powstać, tym bardziej, że swoją nowoczesną a jednocześnie tradycyjną bryłą, będzie się on wpisywał w otoczenie wielu miejsc w Polsce i za granicą, nie tylko na Opolszczyźnie.  Może też, zainspiruje on do zamówienia projektu indywidualnego, który będzie oparty na podobnych zasadach, ale uwzględnia inne marzenia i inspiracje inwestora.

___________________________________________________________________________________


© Józef Franczok, all rights reserved